Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả phúc khảo điểm học kỳ hè năm học 2017-2018 khoa Công nghệ Phần mềm

Phòng Đào tạo Đại học thông báo kết quả phúc khảo điểm thi cuối kỳ học kỳ hè năm học 2017-2018 theo file đính kèm.