Skip to content Skip to navigation

Thông báo Kết quả phúc khảo môn Anh văn học kỳ 1 năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo Đại học Thông báo đến các sinh viên kết quả khúc khảo môn Anh văn của học kỳ I năm học 2018-2019

(chi tiết trong file đính kèm.)

 

 

Các file đính kèm: