Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả phúc tra điểm các môn thuộc khoa KTMT (HK2 2017-2018)

Phòng Đào tạo Đại học thông báo kết quả phúc tra điểm cuối kỳ các môn thuộc khoa Kỹ thuật máy tính, các bạn xem kết quả trong file đính kèm.

Trân trọng.

Các file đính kèm: