Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả phúc tra điểm khoa Kỹ thuật máy tính

Các bạn sinh viên xem kết quả phúc tra điểm HK1 2017-2018 các môn thuộc khoa Kỹ thuật máy tính trong file đính kèm.

Các file đính kèm: