Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả thi 2 kỹ năng Nói-Viết tại Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM tháng 5,6 năm 2020

Chào các bạn sinh viên,

Phòng Đào tạo Đại học thông báo kết quả thi đánh giá bổ sung 02 kỹ năng nói và viết tại Trung tâm Ngoại ngữ của Trường Đại học Bách khoa TP.HCM (chi tiết trong file đính kèm)

Phòng ĐTĐH.

Các file đính kèm: