Skip to content Skip to navigation

Thông báo khẩn: Các lớp hệ đại học chính quy tiếp tục học qua mạng cho đến khi có thông báo mới để phòng chống Dịch bệnh Covid-19

Các lớp hệ đại học chính quy tiếp tục học qua mạng cho đến khi có thông báo mới để phòng chống Dịch bệnh Covid-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do COVID-19 gây ra, căn cứ chủ trương chung ĐHQG-HCM, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) quyết định một số vấn đề liên quan đào tạo đại học hệ chính quy như sau:

1. Tất cả các lớp hệ đại học chính quy trong học kỳ 2 (bao gồm chương trình văn bằng hai)  tiếp tục học qua mạng cho đến khi có thông báo mới.

Hướng dẫn dạy và học qua mạng của Trường ĐHCNTT tại: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/huong-dan-trien-khai-day-va-hoc-qua-mang-trong-thoi-gian-phong-chong-dich-covid-19

Kênh hỗ trợ về kỹ thuật dạy – học online:
● Dành cho giảng viên: https://courses.uit.edu.vn/mod/forum/view.php?id=82804.
● Dành cho sinh viên: https://forum.uit.edu.vn/node/542392.

2. Kế hoạch đào tạo mới nhất được điều chỉnh như sau: https://daa.uit.edu.vn/kehoachnam

Giảng viên, sinh viên chủ động theo dõi các kênh thông tin chính thức của nhà trường để nắm các thông báo tiếp theo.

Trân trọng.

 

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC