Skip to content Skip to navigation

Thông báo khẩn trong Kỳ thi trực tuyến cuối HK 1 năm học 2021-2022

Chào các bạn sinh viên thi đợt 2!

Các bạn lưu ý các vấn đề khẩn cấp sẽ được P.ĐTĐH post ở thông báo này:

1. Tập huấn SV về thi trực tuyến: https://link.uit.edu.vn/Js039

2. Video buổi tập huấn: https://link.uit.edu.vn/jZ2x6

3. Danh sách phòng thi trên Moodle: https://link.uit.edu.vn/77VeE

4. Các trường hợp vì bất khả kháng phải xin hoãn thi, sinh viên đăng ký tại đây: https://forms.gle/XQVNoFDofZbXchtE9