Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Khảo Sát Lấy Ý Kiến Mở Môn Học Kỳ Hè Năm Học 2013 – 2014

  1. PĐT Thông Báo Từ Ngày 02/04/2014 đến 9/04/2014 Khảo sát lấy ý kiến  mở môn học của sinh viên tại web http://daa.uit.edu.vn/sinhvien/khaosat.
  2. Lưu Ý: Kết Quả Khảo sát không được tính làm kết quả ĐKMH, Sinh viên phải ĐK lại trong đợt ĐKMH học kỳ hè.