Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Khảo Sát Lấy Ý Kiến Sinh Viên Tốt Nghiệp Về Khóa Học Lần 1 Năm 2018

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-ĐHCNTT-ĐBCL ngày 17/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên sắp tốt nghiệp về khoá học, Phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất lượng tiến hành tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về khóa học lần 1 năm 2018, thông tin cụ thể sinh viên xem chi tiết trong (file đính kèm).

 

Các file đính kèm: