Skip to content Skip to navigation

Thông báo khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ II – Năm học 2022-2023

Chào các bạn sinh viên

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-ĐHCNTT-ĐBCL ngày 17/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, Phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất lượng (TT-PC-ĐBCL) tổ chức lấy ý kiến sinh viên (SV) về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 2022-2023 như sau:

-     Đối tượng khảo sát: Bao gồm SV các lớp chính quy đại trà, chất lượng cao, chương trình tiên tiến, cử nhân tài năng, kỹ sư tài năng, BCU.

-     Thời gian thực hiện khảo sát:  Từ ngày 20/6/2023 – 20/08/2023

-     Hình thức: Khảo sát online, SV dùng tài khoản chứng thực đăng nhập vào student.uit.edu.vn/sinhvien/phieukhaosat và hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống.

-     Số lượng khảo sát là căn cứ để Phòng Công tác sinh viên (CTSV) tính điểm rèn luyện:

  • SV thực hiện < 50% số phiếu khảo sát đánh giá môn học trong học kỳ sẽ không được tính điểm rèn luyện;
  • SV thực hiện từ 50-80% số phiếu khảo sát đánh giá môn học trong học kỳ được tính 4 điểm rèn luyện;
  • SV thực hiện > 80% số phiếu khảo sát đánh giá môn học trong học kỳ được tính 8 điểm rèn luyện.
  • Đề nghị:
  • SV các khóa tham gia khảo sát đúng thời gian quy định, đánh giá trung thực, khách quan vì kết quả khảo sát là một trong những căn cứ để Trường đánh giá và xếp loại giảng viên hằng năm.
  • Phòng Dữ liệu và Công nghệ thông tin chuẩn bị và vận hành hệ thống khảo sát online; đưa nội dung thông báo lên website của Trường.
  • Phòng TT-PC-ĐBCL tổ chức và kiểm tra việc thực hiện khảo sát.
  • Các Phòng Đào tạo Đại học, Văn phòng các chương trình đặc biệt, Phòng CTSV, các Khoa/Bộ môn, giảng viên thông báo đến tất cả SV trong trường được biết để thực hiện.

Mọi thắc mắc, SV vui lòng liên hệ phòng TT-PC-ĐBCL qua địa chỉ email: ttpcdbcl@uit.edu.vn.

Trân trọng.

 

Các file đính kèm: