Skip to content Skip to navigation

Thông báo khảo sát xây dựng tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học

Chào các bạn sinh viên

Thực hiện Công văn số 2442/BGDĐT-GDĐH ngày 10/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát xây dựng tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học, Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến sinh viên thông tin và link khảo sát, đề nghị các bạn thực hiện khảo sát theo đường link khảo sát sau https://bit.ly/3vNL12f

Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/06/2022.
Trân trọng