Skip to content Skip to navigation

Thông báo khoa HTTT lịch học thực hành môn CSDL trong HK hè như sau

2 lớp CSDL ( DBSS1.....) của cô Đỗ Thị Minh Phụng giảng dạy sẽ bắt đầu học thực hành vào ngày 11/06/2012 ( ngày 13/06/2012 sẽ nghỉ vì trường đi du lịch hè), sau đó sẽ học vào các ngày thứ 4 & thứ 6 hàng tuần, lớp thực hành sẽ do GV Huỳnh Hữu Việt giảng dạy.