Skip to content Skip to navigation

Thông báo kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng anh 08/04/2023

Chào các bạn sinh viên

Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh dùng kết quả xét miễn anh văn sẽ diễn ra vào ngày 8/4/2023. Trung tâm Ngoại ngữ đã ra thông báo và nhận đăng ký thi từ nay đến ngày 28/3/2023 (hoặc kết thúc sớm hơn nếu hết chỗ)

Link thông báo: http://celuit.edu.vn/thong-bao-dang-ky-thi-danh-gia-nang-luc-tieng-anh-lan-11-ngay-842023

hoặc mã QR theo file đính kèm

Trân trọng

Các file đính kèm: