Skip to content Skip to navigation

Thông báo (lần 2) về việc thi cuối kỳ Học kỳ 2 năm học 2020-2021 theo phương thức trực tuyến

Chào các bạn sinh viên!

Do tình hình Dịch Covid diễn biến phức tạp, Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) tổ chức kỳ thi cuối kỳ tập trung Học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho những môn học còn lại theo phương thức trực tuyến (gọi chung là thi trực tuyến). Thông báo này hướng dẫn, quy định một số vấn đề đối với SV dự thi để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đạt kết quả tốt. Thông báo này thay thế cho thông báo số 49/TB-ĐHCNTT ngày 26/7/2021.

Chi tiết xem tại đây

----

TBN