Skip to content Skip to navigation

Thông báo lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 09/6/2018

P.ĐTĐH gửi nội dung thông báo trong file đính kèm.

Các bạn sinh viên tham dự lễ liên hệ với P.CTSV, nhận bằng tốt nghiệp liên hệ P.ĐTĐH, Văn phòng CCTĐB.

Các file đính kèm: