Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học Giáo dục thể chất

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo Đại học thông báo lịch học GDTC trong học kỳ hè.

Các bạn xem lịch và danh sách để theo học đúng lớp.

Trân trọng.