Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5

Trường đã có thông báo số 29/TB-ĐHCNTT ngày 23/4/2019 về lịch nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với công chức, viên chức và người lao động; trong đó đợt nghỉ lễ 30/4 và 01/5 được phép nghỉ 5 ngày liên tục; tuy nhiên để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch năm học thì riêng với ngày thứ Bảy - 27/4/2019 các lớp có lịch học vẫn được học tập bình thường, ngày thứ Hai - 29/4/2019 để tạo điều kiện cho CBGV, SV thì được nghỉ dạy học nhưng CBGV phải sắp xếp bù theo quy định.

Các file đính kèm: