Skip to content Skip to navigation

Thông báo Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2019

Chào các bạn sinh viên!

Căn cứ thông báo của Trường, P.ĐTĐH thông báo đến các bạn sinh viên lịch nghỉ như file đính kèm.

1. Tết Dương lịch: Được nghỉ 4 ngày liên tục từ 29/12/2018 đến hết 01/01/2019.

2. Tết Âm lịch: Được nghỉ 9 ngày liên tục từ 02/02/2019 đến hết 10/02/2019.

3. Lễ 30/4 và 1/5: Được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4/2019 đến hết 01/5/2019.

Những trường hợp phải làm việc trong ngày nghỉ phải đăng ký danh sách với P.TC-HC để biết và kiểm tra, theo dõi.

---

TBN

Các file đính kèm: