Skip to content Skip to navigation

Thông báo Lịch Sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu khóa 2022

Phòng Công tác Sinh viên gửi các bạn lịch học Sinh hoạt Công dân sinh viên đầu khóa 2022,  cụ thể như sau:

Đối tượng: Tân sinh viên khóa 2022

Phương thức tổ chức: Trực tiếp tại Hội trường Trần Chí Đáo, Nhà điều hành ĐHQG-HCM

Điều kiện: Tân sinh viên tham gia tất cả các buổi

 

STT

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

1

13:30, thứ hai ngày 26/9/2022

Hội trường Trần Chí Đáo, Nhà điều hành ĐHQG-HCM

- Phát biểu Chào mừng của Ban Giám hiệu
- Giới thiệu về ĐHQG-HCM
- Giới thiệu về Trường ĐH Công nghệ Thông tin, Văn hóa UIT và hình mẫu sinh viên UIT
- Giới thiệu về quy chế Đào tạo Đại học
- Giới thiệu về quy chế Công tác Sinh viên, các chính sách hỗ trợ sinh viên. Giới thiệu các dịch vụ dành cho sinh viên. 

2

7:30, thứ ba ngày 27/9/2022

Hội trường Trần Chí Đáo, Nhà điều hành ĐHQG-HCM

- Giới thiệu các tài nguyên học tập, tài khoản sinh viên
- Một số vấn đề cần lưu ý trong việc sử dụng cơ sở vật chất và phòng cháy chữa cháy
- Giới thiệu về hệ thống Thư viên UIT, Thư viện Trung tâm
- Giới thiệu về Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên
- Kỹ năng "Sống tập thể"
- Các thông tin về an ninh khu đô thi ĐHQG-HCM và kỹ năng "Một số biện pháp phòng tránh mất an toàn của tân sinh viên"

3

13:30, thứ ba ngày 27/9/2022

Hội trường Trần Chí Đáo, Nhà điều hành ĐHQG-HCM

- Giới thiệu về trung tâm ngoại ngữ và kỹ năng "Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả"
- Talkshow "It's me - Khẳng định bản thân"

4

7:30, thứ tư ngày 28/9/2022

Hội trường Trần Chí Đáo, Nhà điều hành ĐHQG-HCM

- Giới thiệu về Không gian chia sẻ và kỹ năng "Vượt qua khủng hoảng tâm lý sinh viên"
- Giới thiệu về phòng chăm sóc sức khỏe, thông tin Bảo hiểm y tế và kỹ năng 
“UITer với trách nhiệm ăn uống sao cho khỏe mạnh, xinh đẹp, thần thái, học giỏi”

5

13:30, thứ tư ngày 28/9/2022

Hội trường Trần Chí Đáo, Nhà điều hành ĐHQG-HCM

- Kỹ năng "Phương pháp học tập bậc Đại học và học tập suốt đời"
- Giới thiệu về chương trình đào tạo song ngành ĐHQG-HCM

- Giới thiệu về giải thưởng "Văn học trẻ ĐHQG-HCM"
- Talkshow "
Generation Z, a generation that grew up as global citizens"

6

7:30, thứ năm ngày 29/9/2022

Trường ĐH Công nghệ Thông tin

Ban chủ nhiệm Khoa, Cố vấn học tập gặp gỡ sinh viên.

7

13:30, thứ năm ngày 29/9/2022

Trường ĐH Công nghệ Thông tin

Ban chủ nhiệm Khoa, Cố vấn học tập gặp gỡ sinh viên.

 
Trân trọng.