Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi các môn anh văn cuối kỳ học kỳ hè năm học 2021-2022

    Chào các bạn sinh viên,

Phòng Đào tạo Đại học thông báo lịch thi các môn anh văn cuối kỳ học kỳ hè năm học 2021-2022 với thông tin như sau:

  • Thi Vấn đáp:

          - Lớp ENG01.M31, ngày thi 10/8/2022, ca thi 1, phòng thi A301.

          - Lớp ENG01.M32, ngày thi 10/8/2022, ca thi 3, phòng thi A301.

          - Lớp ENG02.M31, ngày thi 08/8/2022, ca thi 1, phòng thi A305.

  • Thi Viết (phòng máy):

          - Lớp ENG01.M31, ngày thi 15/8/2022, ca thi 1, phòng thi B5.02.

          - Lớp ENG01.M32, ngày thi 15/8/2022, ca thi 1, phòng thi B5.02.

          - Lớp ENG02.M31, ngày thi 15/8/2022, ca thi 1, phòng thi B2.22.

Đề nghị các bạn sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng hạn để không bị cấm thi.

Ghi chú:

* Ca 1 bắt đầu thời gian làm bài lúc 7 giờ 45.

* Ca 3 bắt đầu thời gian làm bài lúc 13 giờ 30.

* Sinh viên mang theo giấy tờ tùy thân (Thẻ Sinh viên hoặc CMND/CCCD) và có mặt tại phòng thi trước thời gian làm bài 15 phút.

Trân trọng.

Phòng Đào tạo Đại học.