Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi cuối học kỳ 2 môn ENG03, ENG04, ENG05

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo Đại học thông báo Lich thi trên máy các môn Anh văn 3, Anh văn 4, Anh văn 5 cuối học kỳ 2 năm học 2018-2019.

Đề nghị các bạn sinh viên vào link bên dưới để xem lịch, phòng thi, ca thi tiếng Anh của mình.

Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jvYnmG4I30KUG-m1mqnq15nRha5QX_xU5mdrKR82pwk/edit?usp=sharing

Lưu ý: Trong danh sách các ca thi và mã lớp được xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới

 

Trân trọng.

Phòng ĐTĐH