Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Lịch Thi Cuối Kỳ 1 Năm Học 2015-2016(DC)

PĐT Thông báo lịch thi cuối kỳ (file đính kèm) các bạn Sinh viên vui lòng cập nhật thông tin lịch thi và phản hồi (nếu có) cho PĐT (Phòng A120) trước ngày 30/12/2015.

Các file đính kèm: