Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi cuối kỳ các môn anh văn (thi phòng máy), đợt 2 khóa 17 - HK1 năm học 2022-2023

    Chào các bạn,

Phòng ĐTĐH thông báo lịch thi cuối kỳ các môn anh văn (thi phòng máy), đợt 2 khóa 17 - HK1 năm học 2022-2023 theo file đính kèm.

Thông tin chi tiết các bạn xem theo tài khoản cá nhân.

    Trân trọng.