Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO LỊCH THI - KHÓA 2021

Chào các bạn!

Phòng Đào tạo Đại học thông báo lịch thi môn Nhập môn lập trình, các bạn kiểm tra danh sách đính kèm và lịch thi để tham gia đúng giờ đúng phòng nhé.

Ca 2: 9h30

Trân trọng.

LỊCH THI CUỐI KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022
(Văn bằng 2 chính quy - Khóa 2021)
                         
STT Tên MH Mã lớp Giảng Viên LT Khoá học Ngày thi Thứ Ca Thi Phòng Thi Số SV Hệ Đào tạo Học kỳ Năm học
1 Nhập môn lập trình IT001.M21.VB2 Phạm Thế Sơn 2021 21/05/2022 7 2 B1.02 20 VB2CQ 2 2021
Các file đính kèm: