Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO LỊCH THI - KHÓA 2021

Chào các bạn!

Phòng Đào tạo Đại học thông báo lịch thi môn CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT, các bạn kiểm tra danh sách đính kèm và lịch thi để tham gia đúng giờ đúng phòng nhé.

Ca 2: 9h30

Trân trọng.

LỊCH THI CUỐI KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 
(Văn bằng 2 chính quy)
                         
STT Tên MH Mã lớp Giảng Viên LT Khoá học Ngày thi Thứ Ca Thi Phòng Thi Số SV Hệ Đào tạo Học kỳ Năm học
1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật IT003.M21.VB2 Nguyễn Thị Quý 2021 04/06/2022 7 2 B1.02 20 VB2CQ 2 2021

 

Các file đính kèm: