Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi kỹ năng nói cuối kỳ môn Anh văn 1,2,3

Chào các bạn sinh viên,

Trung tâm Ngoại ngữ Thông báo lịch thi Nói các môn Anh văn 1, Anh văn 2, Anh văn 3 bắt đầu từ ngày 27-5-2019 đến ngày 31/5/2019.

Các bạn sinh viên vui lòng xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Trân trọng.

Các file đính kèm: