Skip to content Skip to navigation

Thông báo lùi thời điểm xét chuẩn quá trình ngoại ngữ năm 2021

Chào các bạn sinh viên!

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Đại học thông báo sinh viên chính quy tất cả các khóa được lùi thời điểm xét chuẩn quá trình sang đầu học kỳ 2 năm học 2021-2022.

Các sinh viên chưa đạt lưu ý lên kế hoạch học tập hợp lý để đạt chuẩn.

(Sinh viên tham khảo Chuẩn quá trình về ngoại ngữ trong Quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy, tại đây: 5. Quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy của Trường ĐHCNTT | Cổng thông tin đào tạo (uit.edu.vn))

----

TBN