Skip to content Skip to navigation

Thông báo mất điện toàn trường từ 9g00 - 13g00 ngày 06/10/2018

Theo thông báo từ Ban Quản lý cơ sở, vì lý do Điện lực bảo trì lưới điện nên Trường sẽ mất điện toàn trường từ 9g00 - 13g00 ngày 06/10/2018.Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến Quý Thầy/Cô được biết để chủ động sắp xếp thời gian giảng dạy.
Nếu việc mất điện ảnh hưởng đến tiết dạy, Quý Thầy/Cô có thể báo nghỉ và sắp xếp giờ dạy bù phù hợp với Quý Thầy/Cô và sinh viên. 
Phòng Đào tạo Đại học đề nghị các khoa, bộ môn hỗ trợ chuyển thông báo này đến các giảng viên thỉnh giảng đang giảng dạy.
Trân trọng cảm ơn.