Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO MỞ LỚP ANH VĂN 1-2-3 HỌC KÌ HÈ NĂM HỌC 2018-2019

Phòng ĐTĐH thông báo mở các lớp Anh văn học kỳ hè như sau:

  • 1 lớp Anh văn 1
  • 1 lớp Anh văn 2
  • 1 lớp Anh văn 3

  Thời lượng: 60 tiết (4 tín chỉ)
  Thời gian bắt đầu học: 12.7.2019 (thay vì 8.7 như thông báo dự kiến ban đầu)
  Thời gian dự kiến kết thúc: 23.8.2019
  Thời gian học cụ thể: Thứ 2, 4, 6 (tiết 1, 2, 3)
  Thời gian trên áp dụng cho cả 3 lớp Anh văn
Hệ thống đăng kí môn học đang mở và sẽ đóng lại vào ngày 10.7.2019.