Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Mở Lớp MA006.I21

P.ĐTĐH Thông báo mở lớp 

MA006.I21
Giải tích
4
Thứ 5, Tiết 1234, P.C103

Các bạn sinh viên ĐKHP vào lớp này vui lòng đăng ký vào đợt điều chỉnh vào tuần đầu tiên của học kỳ 2

Trân trọng.