Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học

Lớp Hệ điều hành OSYS1.D15 do thầy Hà Lê Hoài Trung đảm nhiệm giảng dạy nghỉ học sáng thứ 5. Tuần sau, lớp học bình thường.