Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học để tránh bão Tembin (KHẨN)

Trước diễn biến phức tạp của bão Tembin, Trường ĐHCNTT thông báo toàn thể giảng viên và sinh viên được nghỉ từ 12 giờ trưa ngày 25/12/2017 đến hết ngày 26/12/2017 để tránh bão.

Trân trọng.