Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học lớp IT001.E11.ANTT

Lớp IT001.E11.ANTT của GV. Nguyễn văn Toàn nghỉ học ngày 16/10/2013 (Thứ Tư), tiết 1-3, phòng C201.
Lý do: Giảng viên tham dự lớp bên Nguyễn Chí Thanh.
Lịch học bù GV sẽ thông báo sau.
CV. Nguyễn Lai Hồng Ân