Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC LỚP IT002.E11

Phòng Đào tạo Đại học thông báo nghỉ học lớp IT002.E11 ( GV Trần Anh Dũng, Phòng C114, tiết 1-3) vào ngày thứ Bảy 12/10/2013