Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2019

Căn cứ nội dung thông báo của P.TCHC, P.ĐTĐH thông báo các lớp sẽ được nghỉ học trong ngày thứ Hai, ngày 15/4/2019.

Các file đính kèm: