Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng, Quốc tế Lao động năm 2022

Căn cứ nội dung văn bản của P.TC-HC, P.ĐTĐH gửi thông báo đến thầy, cô và sinh viên lịch nghỉ lễ các ngày kỷ niệm trên như sau:

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: được nghỉ 2 ngày 10/4/2022 và 11/4/2022.

- Ngày Chiến thắng, Quốc tế Lao động: được nghỉ 4 ngày từ 30/4/2022 đến hết 03/5/2022.

Thầy, cô tự chủ động dạy bù để đảm bảo chương trình học.

Các file đính kèm: