Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09 năm 2017

Theo thông báo số 08 /TB-TCHC ngày 22 tháng 8 năm 2017 về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2017, Phòng Đào tạo Đại học thông báo toàn bộ sinh viên được nghỉ 03 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 02/09/2017 đến hết thứ Hai ngày 04/09/2017; trong đó ngày 04/09/2017 là ngày nghỉ bù.