Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ tết Dương lịch năm 2021

P.ĐTĐH thông báo cho các lớp đại học chính quy được nghỉ 1 ngày thứ Sáu 01/01/2021.

---

TBN

Các file đính kèm: