Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận đơn chuyển ngành, bảo lưu, xin nhập học lại, thôi học.

Phòng Đào tạo Đại học thông báo:

1. Sinh viên có nhu cầu Bảo lưu/Chuyển khoa/Thôi học/Chuyển trường: điền các thông tin theo mẫu và nộp về Phòng Đào tạo Đại học. (Sinh viên đọc kỹ Điều 16_Bảo lưu và Điều 18_Chuyển khoa của Quy chế Đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường ĐH CNTT).

2. Sinh viên đã có quyết định bảo lưu trong HKII năm học 2016-2017 muốn nhập học lại, sinh viên tự viết đơn và nộp về Phòng Đào tạo Đại học.

Thời gian nhận đơn: từ ngày 07/08/2017 đến 18/08/2017. 

Sinh viên in mẫu đơn theo đường link sau: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien