Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận đơn phúc khảo học kỳ 2 năm học 2018-2019

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH) thông báo về thời gian nhận đợn phúc khảo học kỳ 2 năm học 2018- 2019, chi tiết như sau:

Thời gian nhận đơn: từ 10h00 ngày 30/07/2019 đến hết 16h00 ngày 07/08/2019.

Mẫu đơn: sinh viên tải tại link: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#phuc...

Sau thời gian này, P.ĐTĐH sẽ không giải quyết các trường hợp nộp đơn trễ.

Trân trọng,

P.ĐTĐH