Skip to content Skip to navigation

Thông báo nộp bài thu hoạch GDTC2_lớp PE002.J23

Chào các bạn sinh viên!

Trung tâm Thể thao thông báo, hiện còn một lớp là PE002.J23 vẫn chưa nộp bài thu hoạch lý thuyết, không biết lý do gì mà cả một lớp chưa bạn nào nộp bài. Các bạn nhanh chóng liên hệ trung tâm nộp bài, còn nếu có lý do gì đặc biệt thì phải báo để trường kịp thời hỗ trợ nhé.

Các bạn xem thông báo và nhắn đến các bạn cùng lớp biết.

Trân trọng.