Skip to content Skip to navigation

Thông báo phòng Thực hành HT2 lớp NT113.I11.1

Lớp NT113.I11.1

Giảng viên: Trần Thị Dung, Đào Thị Thu Hà

Thời gian: Tiết 1,2,3 ngày thứ 3, 03-10-2017

Phòng: C310