Skip to content Skip to navigation

Thông báo phòng Thực hành HT2 lớp NT113.I11.2

Lớp NT113.I11.2 - VN, Thiết Kế Mạng

Giảng viên: Trần Thị Dung, Đào Thị Thu Hà 

Thời gian: Tiết 1,2,3 ngày thứ 3, 10/10/2017

Phòng: C209