Skip to content Skip to navigation

Thông báo Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 02 năm 2022

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 02 năm 2022 danh sách theo file đính kèm.

Trân trọng

Các file đính kèm: