Skip to content Skip to navigation

Thông báo Quyết định công nhận Tốt nghiệp đợt 3 năm 2021

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo Quyết định công nhận Tốt nghiệp đợt 3 năm 2021 (file đính kèm).

Trân trọng

Các file đính kèm: