Skip to content Skip to navigation

Thông báo Quyết định về việc Xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2018-2019

Chào các bạn sinh viên!
Phòng Đào tạo Đại học thông báo danh sách sinh viên bị xử lý học vụ học kỳ 1 năm 2018-2019 theo Quyết định số 155/QĐ-ĐHCNTT ngày 28/3/2019 trong file đính kèm.
Trân trọng.

Các file đính kèm: