Skip to content Skip to navigation

Thông báo Quyết định xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2019-2020

Chào các bạn sinh viên;

Phòng Đào tạo Đại học thông báo Quyết định xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2019-2020 (file đính kèm).

Trân trọng

Các file đính kèm: