Skip to content Skip to navigation

Thông báo sinh viên đăng ký tham dự hội thảo "giới thiệu về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực IT"

Thực hiện kế hoạch triển khai Đề án “Mô hình giáo dục 4.0 trên nền tảng áp dụng CDIO hiện đại tại ĐHQG-HCM, giai đoạn 2018-2022” (Đề án Giáo dục 4.0) tại trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường sẽ tổ chức hội thảo giới thiệu về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực IT cho sinh viên nhằm nâng cao ý thức về sở hữu trí tuệ trong sinh viên.

Sinh viên xem tại link https://khcn.uit.edu.vn/thong-bao-ve-viec-dang-ky-tham-du-hoi-thao-gioi-...

Sinh viên đăng ký tại link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj-srh_2NF39ntWG9vy7yP54qCi547...

Trân trọng