Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi giảng viên lớp tiếng Nhật

Phòng Đào tạo Đại học thông báo về việc thay đổi giáo viên đứng lớp cho lớp học tiếng Nhật như sau:

Cô NGUYỄN THỊ HOA sẽ chính thức thay thế cô LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO đứng lớp cho lớp học tiếng Nhật tại trường Đại học Công nghệ thông tin. Thời gian bắt đầu dạy của cô Hoa là thứ sáu ngày 4/5/2018.

Trân trọng