Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi lịch thi cuối kỳ (hình thức thi viết) các môn anh văn 1, 2, 3 , 4 và 5 (đợt 3) học kỳ 1 năm học 2020-2021

Chào các bạn, 

Phòng Đào tạo Đại học thông báo danh sách các lớp thi anh văn cuối kỳ (hình thức thi viết) học kỳ 1 năm học 2020-2021 theo danh sách đính kèm.

Lịch thi sẽ dời sang ngày 10/04/2021.

Sinh viên vui lòng xem danh sách và có mặt tại phòng thi theo đúng thời gian quy định.

  Trân trọng.